17.5.2018

ADECRU & Forum Mulher

Mosambikilaisten maaseudun naisten julkilausuma, jossa luvataan jatkaa taistelua eriarvoisuutta vastaan ja naisten oikeuksien puolesta.

Toukokuun seitsemäntenätoista päivänä vuonna 2018 kokoontui noin sata naista ja miestä lukuisista Mosambikin maaseudun kylistä Quelimanen kaupunkiin. Kokoontumisen tavoitteena oli käydä perusteellista, demokraattista keskustelua naisten maaoikeuksista ja maanhallintaoikeuksista, sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä kylissä.

Konferenssin lähtökohtina olivat naisten, erityisesti maaseudun naisten, kohtaamat vaikeudet maankäyttö- ja hallintaoikeuksiin liittyen, joiden taustalla vaikuttavat maatalouden yleiset toimintatavat. Hankaluuksia eivät nimittäin yksinään aiheuta naisille epäsuotuisiin tottumuksiin ja totuttuihin käytänteisiin perustuva patriarkaalinen kulttuuri ja epäsymmetrinen vallan jakautuminen naisten ja miesten välillä, vaan lisäksi myös oikeuksien heikko tunteminen sekä yksityissektoria suosiva kehitysmalli – erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusajattelu, jota Mosambikin hallitus edistää.

Graafinen pelkisttey kuva kahdesta venyttelevästä ihmisestä, joiden takana puita.


Me naiset, jotka edustamme useita maaseutukyliä Sofalan, Manican, Zambézian, Nampulan ja Maputon provinsseissa, analysoimme ja keskustelimme asioista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, vaihdoimme kokemuksia, syvensimme tietämystämme kansallisesta lainsäädännöstä ja teimme nämä havainnot:


1. Paikallisviranomaiset uhkaavat oikeuksiaan puolustavien maaseudun naisten toimintaa;
2. Mosambikin hallituksen ajama politiikka ja ohjelmat eivät vastaa Mosambikin kansalaisten – erityisesti maaseudun naisten – tarpeisiin, ne eivät myöskään vastaa naisten kohtaamiin vaikeuksiin;3. Kulttuurillisten tottumusten ja käytänteiden ylivalta heikentää naisten oikeuksien toteutumista; esimerkkinä käytäntö, jossa puolison kuoltua leskeksi jääneeltä otetaan pois omistusoikeus omaisuuteen;
4. Massiivinen yksityisten investointien aalto suosii laajamittaista yksilajista viljelyä kansainvälisten markkinoiden tarpeisiin, ja aiheuttaa maaseutuyhteisöjen maiden anastusta tähän tarkoitukseen;
5. Agribisneksen ja suurten investointien myötä lisääntyvät pienviljelijöiden hallussa oleviin alueisiin kohdistuvat maananastukset ja konfliktitapaukset;
6. Suurin osa hankkeista toteutetaan ilman pienviljelijöiden suostumusta alueilla, jotka ovat pienviljelijöiden käytössä;
7. Naisten maaoikeuksia, käyttöoikeuksia ja yhteishallintaa suojelevat oikeuskäytännöt tunnetaan heikosti;
8. Perintöoikeuksien rikkominen, erityisesti silloin kun hyödynsaajana on nainen; naisten oikeudet avioerotilanteissa ja leskeksi jäädessä;
9. Viranomaisten, mukaan lukien kylien johtajat, haluttomuus ratkaista naisia koskevat ongelmat;
10. Naisten kohtaamien ongelmien ratkaisemiseen kykenevät instituutiot ovat vaikeasti saavutettavissa (syyttäjän virastot, paikalliset tuomioistuimet)


Edellä esiteltyjen havaintojen perusteella me, useita maaseutukyliä edustavat naiset vaadimme:

1. Hylkäämme Mosambikin hallinnon suosiman, yksityistämiseen perustuvan hyödykkeiden tuotantotavan – hyödykkeiden, jotka eivät kuulu meidän ruokavalioomme.
2. Vaadimme, että Mosambikin hallinto ja sen kumppanit kunnioittavat sekä maamme perustuslakia että maalakia, perhelakia ja muita maassamme voimassa olevia lakeja, jotka suojelevat naisten oikeuksia.
3. Vaadimme hallitukselta naisten ja miesten tasa-arvoista maanhallintaoikeutta koskevan aloitteen toimeenpanoa.
4. Vaadimme hallitusta saattamaan vastuuseen yritykset, jotka rikkovat naisten maaoikeuksia. Vaadimme myös hallituksen ja sen kumppaneiden vastuullisuutta ihmisoikeusrikkomustapauksissa.
5. Vaadimme Mosambikin hallitusta aloittamaan toimet anastettujen maiden palauttamiseksi yhteisöille.
6. Ilmaisemme päättäväisyytemme ja vahvistamme taisteluamme maata ja maavarantoja koskevien oikeuksiemme puolustamiseksi, sillä tämä on ainoa keino varmistaa itsemääräämisoikeutemme.

Me, maaseutuyhteisöjen naiset, jatkamme taisteluamme kaikkia epäoikeudenmukaisuuden muotoja, eriarvoisuutta ja syrjintää vastaan. Samalla puolustamme oikeuksiamme ja etujamme maankäyttöön ja -hallintaan sekä kulttuuriperintöön ja yhteiseen historiaamme.


Lähde: Julistus portugaliksi ladattavissa mosambikilaisen ADECRU-järjestön sivuilta: https://adecru.wordpress.com/2018/06/12/declaracao-da-conferencia-da-mulher-terra-e-alternativas-de-desenvolvimento/

Tiedote konferenssista: https://adecru.wordpress.com/2018/05/14/adecru-e-forum-mulher-realizam-conferencia-nacional-das-mulheres-na-zambezia/

Kuva: Bindia Thapar. Piirros julkaistu aiemmin kirjassa Alternative Futures: India Unshackled (toim. Ashish Kothari ja K.J.Joy)

Share