Tervetuloa muutosvaihtoehtojen pariin!

Pia Korhonen

 

Eräänä hieman harmaahkona iltapäivänä istun punaisen pöytäni ääressä ja mietin tulevaisuutta. Miltä maailma tuntuu, näyttää ja tuoksuu viidenkymmenen, sadan tai tuhannen vuoden päästä? Mistä puhaltavat vallitsevat tuulet ja mihin on kartoissa piirretty merten rannat? Mitä kieliä puhutaan ja millaiset voimat vallitsevat yhteiskuntia?

Ajattelen syy- ja seuraussuhteita. Miltä tulevaisuus näyttää, jos jatkamme elämäämme ja maailmassa olemistamme nykyiseen malliin? Jos emme muuta mitään, mitä tapahtuu? Entä jos muutamme kulkusuuntaamme maailmassa ja teemme sen ajoissa, mitä tapahtuu? Miltä maailma silloin näyttää?

Erno Enkenbergin maalaussarja We were promised to be taken care of avaa yhden ikkunan kuvitteelliseen tulevaisuuteen. Maalauksissa näemme maailman, josta aikuiset ovat kokonaan poissa, vain lapset ovat jääneet yksin selvittämään, mistä maailmassa on kyse ja kuinka elämä tästä eteenpäin olisi tarkoituksenmukaista järjestää. Maalauksissa lapset tutkivat, mikä on tuo mennyt maailma, josta kirjat kirjaston hyllyissä kertovat. Maalauksista henkii katkeamisen tuntu ja välähtää surumielinen tulevaisuus. Maalausten melankoliset maisemat jäävät häivehtimään ylle ja nykyhetken kelmeässä ilmastovalossa mieleen nousee valitettavan väistämätön kysymys: onko lapset todellisuudessa jätetty jo nyt yksin tulevaisuuteen (Fridays for Future)?

Tulevan maailman kuvittelu on vaikeaa ja tuottaa epävarmuutta, mutta ehkä juuri siitä syystä on merkittävää altistaa itsensä kuvittelun hankaluudelle. Se voi avata meille mahdollisuuden tarkastella itseämme ja tapaamme elää kuluvassa hetkessä. Kuvittelun toiseksi lähtökohdaksi voimme lainata kysymyksen Kansallisteatterin vuoden 2019 esitteestä. Yhdestoista hetki -teoksen esittelytekstissä kysytään: ”Kuinka olemme päätyneet elämään maailmassa, jossa meillä ei ole varaa pitää huolta heikoimmista tai suojella ympäristöämme tuholta?”. Niin, kuinka tosiaan? Ja miksi? Entä kuinka tästä eteenpäin, jotta näin ei enää olisi?

 ***

Olemme tähän Muutosvaihtoehdot-verkkojulkaisuumme koonneet artikkeleita ja manifesteja, jotka eivät ehkä niinkään pyri suoraan vastaamaan Kansallisteatterin kysymykseen, vaan pikemminkin kurottuvat avaamaan näkymiä ajattelutapoihin ja käytännön toimiin, joiden avulla on mahdollista raivata esiin parempaa nykyisyyttä ja ehjää tulevaisuutta. Julkaisun tekstit nousevat pääasiassa globaalin etelän todellisuuksista. Haluamme tuoda näkyväksi vaihtoehtojen ja muutosmahdollisuuksien laajuuden ja ulottuvuuden sekä tarjota konkreettista tarttumapintaa.

Julkaisumme tekstit on jaettu kuuden eri teeman alle: Hyvä elämäKasvun purku, YhteinenEkofeminismi, Maaemon oikeudet ja Paikallistaminen. Merkittävä osa teksteistä on suomennettu pian julkaistavasta Pluriverse: A Post-Development Dictionary–kirjasta, jossa on yli sata esseetä globalisoituneen nykykehityksen vaihtoehdoista. Teemoja avaavat ja kuvittavat Fundación Solónin tuottamat infograafit. Pääset siirtymään teemojen välillä sivusuunnassa. Julkaisuun lisätään myöhemmin tekstejä kunkin teeman alle.

Halusimme asettaa rinnakkain useita teemoja ja näkökulmia, koska maailmaa muuttaaksemme tarvitsemme täydentävyyttä ja moniäänisyyttä. Pablo Solón kirjoittaa Systemic Alternatives-teoksessa, että täydentävyys on luonteeltaan monimuotoisen kokonaisuuden etsimistä, toisistaan erilaisten vaihtoehtojen välistä vuoropuhelua, toiselta oppimista ja jakamista. Täydentävyys on voimien yhdistämistä monimuotoisen kokonaisuuden saavuttamiseksi.

 ***

Monisärmäistä nykytodellisuutta ja siitä johdettavaa tulevaisuutta on järkevää lähestyä monista suunnista, monin askelin ja äänin. Yhtenä esimerkkinä ja ajatuksen konkretisointina lainaan vielä Antti Salmisen ja Tere Vadénin sanoja liittyen fossiilisista polttoaineista luopumisen moniulotteisuuteen:

Fossiilisten polttoaineiden kaikkiallisuus ja perustavuus modernille kokemukselle tarkoittaa siksi myös, että niistä luopumisen tulee tapahtua limittäin usealla tasolla käsitteellisestä kokemukselliseen, jokapäiväisestä historialliseen, käytännöllisestä metafyysiseen, epistemologisesta ontologiseen.

On aika ajatella, toimia ja olla valmis, pitää huolta olevista ja tulevista sukupolvista, antaa tilaa kaikille eliöille ja olennoille, kuvitella tulevaisuus ja etsiä yhdessä hyvää elämää. Se voi olla juuri se vallankumous, josta Eduardo Gudynas kirjoittaa julkaisussamme näin:

Vallankumous näin käsitettynä merkitsee kapinaa nykyaikaikaisuutta vastaan, korostaen sen rajoja ja tunnustellen vaihtoehtoja sille; se haastaa kuvittelun hahmottelemaan ja harjoittamaan uudenlaista järkeilyä ja herkkyyttä, samoin kuin laajennettua politiikkaa, johon sisältyvät useat yhteiskunnan osa-alueet, käytänteet ja kokemukset.

Inspiroivia lukuhetkiä!

 

Pia Korhonen on vapaa kirjoittaja, joka toimi verkkojulkaisun toimittajana syksyllä 2018.


Lähteet:

Erno Enkenbergin kotisivut: http://www.enkenberg.fi/

Myllyaho, Mika (toim.): Kansallisteatteri -lehti 2019

Salminen, Antti & Vadén, Tere (2018): Elo ja anergia. Eurooppalaisen filosofian seura ry, Tampere

Systemic Alternatives: https://systemicalternatives.org/2017/05/10/complementarities/

Haluatko kommentoida verkkojulkaisua tai ehdottaa sinne uusia, etelän näkökulmia ja muutosvaihtoehtoja esitteleviä tekstejä?  Oheisen napin kautta pääset lähettämään sähköpostia Siemenpuulle.