Kymmenennen kansainvälisen World March of Women –kokouksen julkilausuma Maputo, Mosambik

16.10.2016

Me, World March of Women -liikkeen naiset taistelemme heteropatriarkaattia, kapitalismia, kolonialismia ja kaikkia epätasa-arvon ja syrjinnän muotoja vastaan. Vaadimme takaisin oikeutemme kehomme, maidemme ja alueidemme hallintaan.

Tässä sekasortoisessa maailmassa uskomme että, toisenlainen maailma on mahdollinen. Toimintamme tähtää feminististen vaihtoehtojen luomiseen ja liikkeemme vahvistumiseen.

Naiset elävät olosuhteissa, joissa uskonnollinen ja poliittinen fundamentalismi, aktivistien vaientaminen ja kriminalisointi, vaino, murhat, kotiväkivalta ja seksuaalinen väkivalta sekä sotilaalliset konfliktit vaikuttavat heidän elämäänsä ja estävät heitä elämästä rauhallisessa, tasa-arvoisessa ja oikeudenmukaisessa maailmassa. Tuomitsemme seksikaupan, naisen kehoon kohdistuvan, jo lapsuudessa alkavan hyväksikäytön ja taistelemme, jotta jokaisella naisella olisi oikeus aborttiin. Vastustamme ylikansallisia yhtiöitä, jotka tuhoavat luontoa, hyväksikäyttävät kehojamme ja vaarantavat terveytemme. Ylikansalliset yhtiöt monopolisoivat luonnon ja elinpiirimme ja ovat vastuussa ilmastonmuutoksesta sekä poliittisista, taloudellisista ja ympäristökriiseistä.

Olemme huolissamme maan köyhtymisestä ja luonnonvarojen riistosta, ja tuomitsemme yksilajisen viljelyn, joka johtaa naisten köyhtymiseen. Luomme ekofeminismistä, agroekologiasta ja ruokasuvereniteetistä vaihtoehtoja ihmisarvon mukaiseksi elämäksi.

Kunnioitamme kaikkien niiden naisten muistoa, jotka ympäri maailman ovat feminisminsä ja ympäristö- ja/tai poliittisen aktivisminsa vuoksi julmasti murhattu. Seisomme yhdessä kaikkien naisten kanssa, jotka taistelevat maa-alueidensa, itsemääräämisoikeutensa ja vapautensa puolesta.

Luemme joukkoomme mukaan kaikki maaemon puolustajat, jotka riskeeraavat elämänsä taistellessaan luonnonvarojen saavutettavuuden puolesta, kaivostoimintaa ja öljynporausta vastaan. Työskentelemme luodaksemme ekofeminismin, jonka piirissä maan varannot eivät ole monopolisoituja ja jossa naisten elämä on turvattua.

Rahamarkkinat, säästötoimet ja yksityistäminen johtavat naisten köyhtymiseen ja heihin kohdistuvaan väkivaltaan. Me, World March of Women, vahvistamme naisten asemaa ja lisäämme heidän taloudellista itsemääräämisoikeuttaan. Uskomme varallisuuden uudelleenjakoon ja solidaarisuustalouteen.

Tuomitsemme uskonnollisen fundamentalismin ja imperialistisen politiikan. Haluamme reilun, sorrosta vapaan maailman, ilman sotilaallisia voimia, maailman jossa naisilla ja kansakunnilla on itsemääräämisoikeus, maailman jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

Piirroskuva, jossa ihmisiä, kasveja, eläimiä ja rakennuksia osana ympyräkuviota.

Me sata edustajaa neljästäkymmenestä eri maasta tapasimme Mosambikin Maputossa, jakaaksemme erilaiset todellisuutemme ja taloudelliset ja poliittiset kontekstimme. Kiitos mosambikilaisten siskojemme alustuksen, tiedämme nyt että heidän tilanteensa ja taistelunsa ovat hyvin samankaltaiset kuin naisten monissa muissa maissa.

Tuomitsemme kurdeihin, länsisaharalaisiin ja palestiinalaisiin kohdistuvat väkivaltaiset sortotoimet, seisomme kaikkien naisten rinnalla taistelussa kolonisaatiota vastaan. Seisomme kaikkien vangittujen ja kidutettujen, hirvittävästä väkivallasta kärsivien ja aseellisissa konflikteissa kauppatavaraksi, raiskatuiksi tai tapetuiksi joutuneiden naisten rinnalla.

World March of Women -liikkeen voima on sen monimuotoisuudessa. Liike on sitoutunut vähemmistöjen, vammaisten ja muiden marginalisoitujen naisten osallisuuden lisäämiseen. Halumme liittyä sukupolvien välisen työn mahdollistajiin näkyy lähestymistavassamme, joka on aktiivinen ja osallistava, tavoitteenamme on ottaa nuoret naiset mukaan kaikkiin hallintoelimiimme.

Maputon kokouksessamme vahvistimme solidaarisuutemme lesboja ja biseksuaalisia naisia kohtaan ja päätimme ottaa heidän kokemustietonsa ja analyysinsä osaksi koulutuksiamme, keskustelujamme ja toimintaamme. Olemme myös ottaneet tehtäväksemme lesbojen näkyvyyden edistämisen.

Sodat, nälkä ja köyhyys sysäävät pakolaiset liikkeelle ja kohtaamaan hirvittävää väkivaltaa. World March of Women seisoo kaikkien pakolaisnaisten rinnalla. Tuomitsemme ”vastaanottajamaiden” harjoittaman rasismin ja vaadimme kaikkialle rakennettujen muurien repimistä alas.

Katastrofaalinen taloustilanne, oikeistolaisen poliittisen väkivallan nousu ja sortotoimia harjoittavat hallitukset tekevät maailmasta väkivaltaisen ja epäreilun, maailman ilman tulevaisuutta.

Naisten olosuhteet ovat seurausta kapitalistisesta, patriarkaalisesta ja kolonialistisesta järjestelmästä. Asettamamme vaihtoehdot ovat vastaus tälle vihamielisyydelle.

Vastustamme sortoa, järjestäydymme ja toimimme vahvistaaksemme yhteyksiä muiden yhteiskunnallisten liikkeiden kanssa. Vaadimme parempaa, World March of Women -liikkeen arvoihin perustuvaa maailmaa; tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, rauhaa, solidaarisuutta ja vapautta. Toimintamme kehittää naisten ja kansakuntien itsemääräämisoikeutta ja itsepuolustuskykyä, ihmisarvoisen ja kestävän elämän rakentamiseksi. Tämä on mahdollista saavuttaa feministisen poliittisen koulutuksen avulla. Naisten yhteenliittymä taistelee kapitalismia, heteropatriarkaattia, rasismia ja kolonialismia vastaan, se taistelee vaihtoehtojen ja paremman maailman puolesta.

Marssimme, kunnes kaikki naiset ovat vapaita!

***

Lähde: Julkilausuma WMW:n sivuilla englanniksi: http://www.marchemondiale.org/news/mmfnewsitem.2016-10-28.0582816348/en

Kuva: Ashish Kothari. Yksityiskohta kirjan Alternative Futures: India Unshackled (toim. Ashish Kothari ja K.J.Joy) kannesta

Share