World March of Women

29.1.2010

Kutsu kolmanteen kansainväliseen toimintaan vuonna 2010. Maaliskuussa ja lokakuussa 2010 järjestettiin samanaikaisia naisten marsseja ja muita tapahtumia eri puolilla maapalloa.

Me World March of Women -liikkeen viidestä eri maanosasta tulevat aktivistit marssimme jälleen vuonna 2010. Marssimme osoittaaksemme periksiantamattomuutemme ja vahvuutemme kollektiivisesti organisoituina naisina. Tulemme monimuotoisista kokemus- ja etnisistä taustoista ja poliittisista kulttuureista, mutta meillä on yhteinen identiteetti ja tavoite: halumme kumota nykyinen epätasa-arvoinen maailmanjärjestys, joka saa aikaan väkivaltaa ja köyhyyttä. Tavoitteenamme on rakentaa maailma, jonka peruspilareita ovat rauha, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, vapaus ja solidaarisuus.

Marssimme solidaarisuudesta niitä naisia kohtaan, joilla ei ole vapautta marssia: johtuen sodasta ja konflikteista; johtuen sukupuolisesti jakautuneesta työstä, joka pitää naiset vangittuina koteihinsa; johtuen siitä, että kapitalistiset ja patriarkaaliset järjestelmät varaavat julkisen tilan – kadut, työpaikat, opiskelutilat ja vapaa-ajanviettopaikat – vain miehille; ja johtuen naisten ajanpuutteesta, koska he ovat ensisijaisia huoltajia ja hoitajia.

Marssimme oikeuksiemme puolesta. Marssimme vastustaaksemme tahoja, jotka pyrkivät ottamaan pois niitä oikeuksiamme, jotka olemme jo saavuttaneet loukkaavilta uskonnollisilta fundamentalisteilta sekä yhteiskunnan ja valtion konservatiiveilta. Marssimme sellaisen maailman puolesta, jossa yhteiskunnan organisaatioiden peruspilarit ovat autonomia, itsemääräämisoikeus ja solidaarisuus.

Osa piirroskuvasta, jossa ihmisiä, eläimiä ja rakennuksia esittäviä kuvia jonossa.

Marssimme taistellaksemme elämämme, seksuaalisuutemme ja vartalojemme esineellistämistä vastaan.  Emme ole ostettavissa tai myytävissä olevia objekteja! Emme suostu olemaan pornografian, ihmiskaupan tai mainosteollisuuden lihapaloja. Emme aio hyväksyä väkivaltaa kotonamme tai työpaikoillamme. Marssimme siihen saakka, kunnes kaikki naiset voivat elää ilman väkivaltaa tai sen uhkaa.

Marssimme tuomitaksemme seksistisen, rasistisen ja homofobisen kapitalistisen järjestelmän, joka käyttää hyväkseen naisten päivittäistä lisääntymis- ja tuottamistyötä, mutta keskittävät rikkaudet vain muutamien käsiin. Vaadimme samaa palkkaa samasta työstä, reilua minimipalkkaa, sekä syrjimisestä vapaata hoitotyön sekä sosiaalisen turvallisuuden jakamista ja uudelleenjärjestämistä. Marssimme, kunnes kaikki naiset ovat taloudellisesti itsenäisiä.

Marssimme konfliktien nopean loppumisen puolesta, ja jotta naisia ei käytettäisi hyväksi sodankäynnissä. Marssimme osoittaaksemme konfliktien takana olevat taloudelliset intressit, kuten luonnonvarojen ja ihmisten hallinta sekä sotateollisuuden voitot. Marssimme, kunnes naiset tunnustetaan rauhan- ja jälleenrakennuksen päähenkilöiksi ja aktiivisiksi rauhan ylläpitäjiksi omissa maissaan.

Marssimme taistellaksemme luonnonvarojen ja julkisten palvelujen yksityistämistä vastaan. Marssimme ruoka- ja energiasuvereniteetin puolesta sekä alueittemme tuhoamista, kontrollia ja ilmastomuutoksen vääriä ratkaisuja vastaan. Marssimme, kunnes oikeutemme terveydenhuoltoon, koulutukseen, juomakelpoiseen veteen, sanitaatioon, maahan, asuntoon ja perinteisiin siemeniin on täytetty.

Lähde: Toimintakutsu kokonaisuudessaan englanniksi: http://www.marchemondiale.org/actions/2010action/call-2010/en/

Kuva: Ashish Kothari. Yksityiskohta kirjan Alternative Futures: India Unshackled (toim. Ashish Kothari ja K.J.Joy) kannesta


Share