Brasilialainen metsien ja paikallisyhteisöjen puolustaja Chico Mendes kirjoitti kirjeen tulevaisuuden nuorelle juuri ennen kuin hänet murhattiin vuonna 1988. Kansallisen keräilijäväestön liiton (CNS) presidentti Joaquim Belo vastasi Chicon kirjeeseen 27 vuotta myöhemmin. Chicon kuoleman 30-vuotismuistojuhlassa luettiin puolestaan tapahtuman loppulausuma eli Xapurin kirje Chicolle.

Huomio, sinä tulevaisuuden nuori

Kuudentena päivänä syyskuuta vuonna 2120, globaalin sosialistisen vallankumouksen ensimmäisenä satavuotispäivänä, vallankumouksen joka yhdisti planeettamme kaikki kansat yhteisellä ihanteella ja sosialistisella yhteenkuuluvuudella, vallankumouksen joka karkoitti uuden yhteiskunnan viholliset. Jäljelle jäi vain muisto surullisesta menneisyydestä, tuskasta, kärsimyksestä ja kuolemasta.

Anteeksi, olen pahoillani. Minä haaveilin kirjoittaessani tämän, nämä tapahtumat joita itse en tule näkemään. Mutta minulla oli ilo haaveilla.

Chico Mendes

*****


Parahin toveri Chico Mendes,

Kaksikymmentäseitsemän vuotta on kulunut kirjeestäsi, jonka osoitit tulevaisuuden nuorelle – nyt vastaan sinulle tuohon kirjeeseen.

Vaikka vuonna 1988 emme enää olleet niin kovin nuoria, päätimme kuitenkin olla unelmien kylväjiä – no on pakko tunnustaa, että maapalan viljeleminen oli kyllä helpompaa… mutta sillä tavalla me pyrimme kunnioittamaan sinun perintöäsi, ja todellakin on jatkettava unelmointia! On unelmoitava maailmanrauhasta, joka kuitenkin tuntuu joka päivä olevan kauempana. Ahneus ja turhamaisuus ovat vahvempia, sen vuoksi maa ajoittain kastuu tovereidemme verestä. He maksavat hengellään tavoitellessamme arvokasta ja kestävää elämää, ihmisen ja luonnon harmoniaa.

Mutta me jatkamme kulkuamme eteenpäin. Ei tämä kaikki ole pelkkää murhetta… Olemme saaneet satoja maa-alueita yhteiskäyttöön, ja tuhannet perheet odottavat alueidensa saamista. Vähitellen meidät on otettu mukaan myös erilaisiin yhteiskuntapoliittisiin ohjelmiin, ja niiden toiminnot asettuvat osaksi elämäämme.

Väkivallaton metsähakkuiden vastainen empate-kamppailumme on edelleen voimissaan yhteisöissä. Nyt sitä sovelletaan myös ideoiden ja dialogien keinoin yhteisöjohtajiemme toimesta, heidän jotka istuvat kunnallisissa, osavaltiotason tai kansallisissa neuvostoissa – niissä paikoissa joissa keskustellaan tuotannosta, ympäristöstä, sosiaalipolitiikasta, geneettisestä perinnöstä, koulutuksesta, terveydestä, talousasioista, pienviljelyn ATER-ohjelmasta, kuten monista muistakin teemoista.

Metsäyhteisöidemme naiset pääsivät mukaan naisille suunnattuun BAGAGEM-tukiohjelmaan! He huokuvat rohkeutta ja herkkyyttä, pelottomina he tekevät ennaltaehkäisevää terveystyötä, heillä on merkittävä rooli yhteisellä matkallamme… Ja kävi myös niin onnekkaasti, että he saivat palkintoja, heistä tehtiin elokuva ja he kävivät ulkomailla! Sillä tavalla nostamme arvoon sen, mikä on meille tärkeää: elämämme, nykyisyytemme, tulevaisuutemme, haemme tunnustusta tavallemme elää, talousajattelullemme ja kestävälle tuotannolle… Haluamme olla varmoja, että tulevaisuuden nuoret voivat elää Metsävaltakunnassamme täysipainoisesti.

Lisäksi kirjoitan sinulle kertoakseni, että metsäyhteisöidemme kolmannen yhteenkokoontumisen (Chamado da Floresta), taistelumme, teemana oli nuoriso… Oli hienoa nähdä kaikista Amazonian alueen osavaltioista ja muista elinpiireistä tulevien tuhansien nuorten laulavan onnellisina: tulkaa nuoret juhlaamme, haluamme nähdä teidät metsäyhteisöiden kokoontumisessa. Lisäksi he kertoivat ajatuksistaan, siitä mitä he haluavat ja vahvistivat olevansa päivittäin unelmilla ja taisteluilla ravittavan perinnön jatkajia!

Tyttäresi Ângela oli täällä ja hän oli hyvin riemuissaan nähdessään, että muistosi elää! Pedro Ramos, Élcio ja Mary Allegretti, Gatão… he jatkavat taistelua ja inspiroivat kaikkia meitä, erityisesti nuoriamme.

Haluan kiittää kaikkia, jotka tulivat tänne ja osallistuivat metsäyhteisöidemme kokoontumiseen, niitä jotka tekivät vesille polut, niitä jotka kuulivat metsien kieltä, jotka tunsivat metsien lämmön ja jotka toivat mukanaan merkittävän panoksen tasa-arvoisemman maailman rakentamiseksi.

Ja niitä, jotka eivät tulleet tänne, mutta osallistuivat avaamalla polkuja ja ikkunoita byrokratian, esteiden, konfliktien ja eroavaisuuksien viidakossa, he eivät ole koskaan nähneet Amazoniaa; tämä juuri todistaa sen, että Brasilia voi todella kuulua kaikille.

Ja niitä, jotka ovat jo lähteneet luotamme, jotka maksoivat hengellään rohkeudestaan unelmoida vapaasta, lastensa arvoisesta Amazoniasta: kiitos innoituksesta, te kuolitte, mutta synnytte aina uudelleen jokaisella maa-alalla, joka on määritelty ja tunnustettu metsäyhteisöiden elämäntavan kanssa sopusointuisessa maareformissa.

AMAZONIA IKUISESTI!

Joaquim Belo
Kansallisen keräilijäväestön liiton (CNS) presidentti

Lähteet:
Chico Mendesin kirje luettavissa mm. sivulla: https://www.scribd.com/document/139117667/Revista-Chico-Mendes

Joaquim Belon kirje on CNS:n tekemässä III Chamado da Floresta (28-29.11.2015) -raportissa

Kynällä tehty piirros, jossa asetelmallisesti kasvien eri osia.

Xapurissa, Acressa 17. joulukuuta 2018

MUISTO JOTA KUNNIOITTAA. PERINTÖ JOTA PUOLUSTAA.

XAPURIN KIRJE

Hyvä Chico,

Tällä viikolla, 15.-17. joulukuuta me, yli 500 henkilöä joka puolelta Acrea, Amazoniaa, Brasiliaa ja koko maailmaa, olemme koolla sinun kaupungissasi Xapurissa, Acressa, kunnioittaaksemme sinun muistoasi ja puolustaaksemme perintöäsi 30 vuotta poistuttuasi fyysisesti tästä maailmasta.

Elämme vahvoja kaipauksen ja tunteiden hetkiä, Chico! Täällä olivat sinun kuminkerääjäkollegasi ja kamppailutoverisi. Tänne saapuivat keräilijäyhteisöjen edustajat kaukaa: kaikilta Brasilian biologisilta vyöhykkeiltä, ja myös ystäväsi metsien ulkopuolelta, niin Brasiliasta kuin ulkomailta. Paikalle tuli ihmisiä, jotka elivät yhdessä kanssasi ja myös paljon uusia ihmisiä, jotka lähtivät liikkeelle sinun ideoidesi ansiosta.

Kolmen päivän ajan reflektoimme paljon sinun viisaiden sanojesi merkitystä, sanojen jotka tekivät kuolemattomaksi strategisen näkemyksesi planeettamme tulevaisuudesta: ”Aluksi ajattelin kamppailevani pelastaakseni kuminkerääjät. Sitten ajattelin kamppailevani pelastaakseni Amazonian metsät. Nyt minusta vaikuttaa, että kamppailen pelastaakseni ihmiskunnan”. Taatusti Chico! Sinun taistelusi oli juuri sitä… paljon enemmän kuin sinun itsesi vuoksi.

Sinun ansiostasi, Chico, toteutimme tänä Amazonian harvojen lentojen ja runsaiden sateiden aikana tämän syvällisen vuoropuhelumme. Sinusta inspiroituneina jatkamme kamppailua sellaisen kestävän kehityksen mallin puolesta, joka vapauttaa meidät ympäristön tuhoamisen pahuudelta, veden, maaperän ja hengittämämme ilman saastuttamiselta. Vain sinä saat meidät jatkamaan taistelua oikeudenmukaisemman, solidaarisemman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta; sellaisen toisenlaisen maailman, jonka uskomme vielä olevan mahdollinen!

Sinun ansiostasi Chico, jatkamme unelmointia jo kuulutetuista takaiskuista huolimatta. Huolimatta vielä virkaan astumattoman hallituksen ensimmäisistä päätöksistä, joilla se vie Brasilialta oikeuden järjestää seuraava ilmastohuippukokous, huolimatta sen sodanjulistuksesta ammattiyhdistysliikettä, kansalaisjärjestöjä, sosiaalisia liikkeitä, nuorison, naisten, alkuperäiskansojen, quilombo-yhteisöjen, jokivarsien asukkaiden, keräilijöiden, metsien kansojen ja kaikkien Brasilian perinteisten yhteisöjen saavuttamia oikeuksia vastaan.

Chico, koska puhuit nuorista, olisit varmasti onnellinen että kollegasi CNS:ssä päättivät tehdä tästä tapaamisesta hetken, jossa jakaa kokemuksia ja tietoa sukupolvien välillä. Kuten sinä eräänä päivänä unelmoit, yli puolet osallistujista täällä on nuoria. He ovat nuoria, jotka tulivat tänne allekirjoittamaan sitoutumisensa puolustaa perintöäsi seuraavat 30 vuotta!

Valitettavasti ”kivun, kärsimyksen ja kuoleman surullisen menneisyyden muistelo”, jonka kirjoitit tulevaisuuden nuorille suuntaamaasi viestiin ja jonka päiväsit kuudennelle syyskuuta 2120, on yhä jatkuvaa surua meidän päivinämme. Luvut ovat huolestuttavia, toveri Chico: joka viides päivä yksi sinun ja meidän tovereistamme murhataan Brasiliassa.

Pelkästään vuonna 2017 rekisteröitiin yli tuhat maahan, veteen tai maaseudulla ja metsissä tehtävään työhön liittyvää konfliktia maassamme. Viimeisten 12 kuukauden aikana on kuollut vähintään 70 ihmistä. Viimeisin niistä oli toveri Gilson Maria Temponi Placassa, Parassa. Kuvittele Chico, vielä yksi kuollut lisää sillä välin kun olimme täällä kokoontuneina kunnioittaaksemme muistoasi 30 vuotta murhasi jälkeen; sen joka tapahtui sinun kotisi takapihan porteilla 22. joulukuuta 1988 suurmaaomistajan ammuttua luodit kädessään pitelemästään kivääristä.

Mutta ei kaikki ole yhtä surua! Juhlimme täällä perintöäsi suurella ilolla. Sinun tovereidesi kamppailu on konkretisoitunut keräilijäreservaateiksi! Ehdotus, jonka esitit keräilijäväestön kollektiivisista metsäalueista kuminkerääjien ensimmäisessä kansallisessa tapaamisessa vuonna 1985 pääkaupungissa Brasiliassa kasvoi, ja siitä tuli osa yhteiskuntapolitiikkaa. Ei vain Amazoniassa vaan myös muilla Brasilian kasvillisuusvyöhykkeillä.

Tänä päivänä tuhannet perheet asuvat miljoonia hehtaareja suojelualueita. Ja vaikka näillä alueilla puuttuu moni asia, on niillä keräilytuotannon lisäksi kouluja, terveysasemia, sähköt ja monissa tapauksissa jopa internet! Mutta nyt, toveri Chico, uudet juuri valitut osavaltioiden hallitukset ja maan parlamentti uhkaavat luovuttaa meidän hallussamme olevat, meidän toimeentulomme ja elämäntapamme kestävyyden takaavat maat puukauppiaille ja kaivosteollisuudelle. He unohtavat, että meidän tuottamamme ympäristöpalvelut eivät hyödytä vain meitä, vaan kaikkia maailman kansoja.

Toivottavasti, toveri Chico, perintösi saavutukset ja meidän näiden kolmen vuosikymmenen aikainen kamppailumme, sekä kaikki ne yhteenliittymät, jotka sinä niin runsain määrin rakensit, mitä moninaisimpien kumppanien kanssa niin metsissä kuin niiden ulkopuolella, herkistäisivät niiden sydämet ja mielet, jotka ovat astumassa valtaan, jotta he kunnioittaisivat metsien kansoja ja työskentelisivät yhdessä kanssamme puolustaen maitamme, ympäristön suojelua ja Brasilian kansan sosiaalisia oikeuksia.

Toivottavasti, toveri Chico, vuoden 2120 nuoret voisivat kokoontua siunatulle Chico Mendes -viikolle juuri täällä, Acre-joen töyräällä, sinun rakastamallasi Xapurin mailla, Amazonian metsän sydämessä, juhlistaakseen sen kamppailun voimaa, jota toteutamme yhdessä metsien, sertãon, meren ja jokien kansamme kanssa, sekä kunnioittaakseen kaikkien planeettamme kansojen yhtenäisyyttä meille jättämäsi perinnön ideaalien ja sen maailmanlaajuisen vallankumouksen edessä, jota sinä et saanut elää, mutta josta sinulla oli ilo unelmoida.

KUKAAN MEISTÄ EI HYLKÄÄ METSIEN KANSOJEN PUOLUSTAMISTA!

KUKAAN MEISTÄ EI LUOVU CHICO MENDESIN PERINNÖSTÄ!

KUKAAN MEISTÄ EI IRROTA TOISENSA KÄDESTÄ!

Video Encontro Chico Mendes -loppulausuman lukemisesta: https://www.facebook.com/chicomendes30anos/videos/316194489235107/


*****

Kuva: Shekhar. Viivapiirros

Share